AI Act – Unia Europejska przyjmuje przełomową ustawę o sztucznej inteligencji

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła AI Act, ustanawiając pierwsze na świecie kompleksowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie bezpiecznego i etycznego rozwoju technologii AI. To stawia Unię Europejską na czele globalnych wysiłków w kształtowaniu przyszłości sztucznej inteligencji.

Pierwsze na świecie regulacje dotyczące AI

AI Act dzieli systemy sztucznej inteligencji na cztery kategorie ryzyka:

  • minimalne,
  • ograniczone,
  • wysokie,
  • niedopuszczalne.

Każda z nich podlega innym wymaganiom dotyczącym zgodności i nadzoru. Takie rozwiązanie pozwala precyzyjnie dostosować regulacje do potencjalnych zagrożeń związanych z różnymi typami systemów AI.

Zakazy i ograniczenia dla systemów AI

Zgodnie z nowymi przepisami, systemy AI o niedopuszczalnym ryzyku, jak te służące manipulacji behawioralnej, zostaną zakazane w UE. Systemy o wysokim ryzyku będą musiały spełniać surowe wymogi przejrzystości, bezpieczeństwa i nadzoru, w tym ocenę zgodności przed wejściem na rynek. Chroni to obywateli przed nadużyciami i zagrożeniami ze strony zaawansowanej AI.

AI Act – wspieranie innowacji i ochrona praw obywateli

AI Act ma chronić prawa obywateli i wspierać innowacje w AI. Ustawa powołuje Europejską Radę ds. Sztucznej Inteligencji, która będzie monitorować wdrażanie przepisów i doradzać w kwestiach AI. Współpraca z innymi krajami i organizacjami może uczynić AI Act wzorem dla globalnych regulacji, promując odpowiedzialny i zrównoważony rozwój tej technologii.

Surowe kary i nadzór nad zgodnością z przepisami

Aby skutecznie egzekwować prawo, AI Act przewiduje wysokie kary dla firm i organizacji łamiących przepisy. Wdrażanie regulacji będzie ściśle monitorowane przez organy krajowe, zapewniając nadzór nad zgodnością systemów AI z wymogami. Zwiększy to odpowiedzialność podmiotów tworzących i używających AI oraz gwarantuje (przynajmniej w teorii) ich bezpieczne i etyczne działanie. Pierwsze przepisy, które wprowadzają zakaz stosowania kategoryzacji biometryczne,j zaczną obowiązywać po 6 miesiącach od wdrożenia nowego rozporządzenia. Na regulacje dla systemów sztucznej inteligencji wbudowanych w produkty, będzie trzeba zaczekać 36 miesięcy.

AI Act to duży krok w kierunku bezpiecznego i etycznego rozwoju AI. Dzięki kompleksowym regulacjom, UE staje się liderem w globalnych staraniach o kształtowanie przyszłości AI. To może zainspirować inne kraje i regiony, przyczyniając się do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju sztucznej inteligencji na świecie.

Dodaj komentarz