Sztuczna inteligencja — co to jest? Poznaj fakty i perspektywy związane z AI

Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje wiele sfer naszego życia, choć często nie zdajemy sobie sprawy z jej faktycznych możliwości. Poznaj fakty i perspektywy związane z AI, aby zrozumieć, jak ta technologia wpływa na naszą codzienność i kształtuje przyszłość. 

Sztuczna inteligencja – podsumowanie audio

Definicja sztucznej inteligencji zakłada, że jest to dziedzina nauki (informatyki), która pozwala na tworzenie inteligentnych systemów zdolnych do wykonywania zadań wymagających ludzkiej inteligencji. Dzięki algorytmom uczenia maszynowego, sieciom neuronowym i przetwarzaniu języka naturalnego, AI automatyzuje procesy, analizuje dane i podejmuje decyzje w sposób efektywny i spersonalizowany. Rozwój AI otwiera nowe możliwości w wielu dziedzinach, od medycyny po marketing internetowy, ale stawia też przed nami nowe wyzwania etyczne i społeczne. Odpowiedzialne podejście do projektowania i wykorzystania systemów AI jest fundamentalne dla maksymalizacji korzyści i minimalizacji ryzyka, które niesie ze sobą ta technologia. Przyszłość AI zapowiada dalszą transformację biznesową i społeczną, a jej efektywność i wydajność będą zależeć od postępu technologicznego i zrównoważonego rozwoju. Zrozumienie potencjału i wyzwań związanych z AI pozwoli nam świadomie kształtować przyszłość, w której temat sztucznej inteligencji będzie odgrywał istotną rolę.

Wartość rynku AI w latach 2021-2030 prognoza
Wartość rynku AI w latach 2021-2030 (źródło: statista.com)

Czym jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja (ang. artificial Intelligence) to zaawansowana gałąź informatyki, która umożliwia tworzenie maszyn i systemów zdolnych do wykonywania zadań wymagających ludzkiej inteligencji. Dzięki niej urządzenia mogą nauczyć się rozumienia mowy, rozpoznawania obrazów, podejmowania decyzji i uczenia się na podstawie doświadczeń. Sztuczna inteligencja wykorzystuje algorytmy do analizy danych, identyfikacji wzorców i przewidywania przyszłych zdarzeń, co pozwala na automatyzację skomplikowanych procesów i podejmowanie decyzji w sposób szybszy i bardziej efektywny niż kiedykolwiek wcześniej.

Ze względu na możliwości, wyróżniamy trzy rodzaje SI (sztucznej inteligencji):

 • Wąska sztuczna inteligencja (ANI) – zaprojektowana do wykonywania pojedynczych, wąsko zdefiniowanych zadań. Jest to obecnie najbardziej rozwinięty rodzaj AI.
 • Ogólna sztuczna inteligencja (AGI) – maszyny posiadające inteligencję dorównującą ludzkiej, zdolne uczyć się i rozwiązywać dowolne problemy podobnie jak człowiek. Taka AI nie została jeszcze stworzona.
 • Sztuczna superinteligencja (ASI) – hipotetyczna AI przewyższająca ludzkie zdolności, samoświadoma, potrafiąca wywoływać własne emocje i pragnienia. Obecnie nie istnieje.

Rozwój AI może pomóc w różnych dziedzinach życia, jednocześnie stawiając przed nami wyzwania etyczne i społeczne. 

Rola sztucznej inteligencji w rozwoju technologii i innowacji

Sztuczna inteligencja odgrywa ważną rolę w kształtowaniu przyszłości technologii i innowacji. Dzięki jej zdolnościom w analizie danych i uczeniu się, AI przyczynia się do tworzenia nowych, inteligentnych rozwiązań, które zrewolucjonizują wiele branż. Od automatyzacji procesów produkcyjnych, przez rozwój samouczących się systemów, po personalizację usług – technologie sztucznej inteligencji pozwalają na osiągnięcie wyższej efektywności i jakości. Wprowadza ona nową erę w rozwoju produktów i usług, czyniąc je bardziej dostosowanymi do indywidualnych potrzeb użytkowników i intuicyjnymi w obsłudze.

Historia badań nad sztuczną inteligencją

Historia badań nad sztuczną inteligencją rozpoczęła się w 1950 roku, kiedy Alan Turing opublikował pracę „Computer Machinery and Intelligence”, zastanawiając się, czy maszyny mogą myśleć. Wkrótce potem Arthur Lee Samuel stworzył jedną z pierwszych samouczących się gier w warcaby na komputerze IBM 701. Punkt zwrotny nastąpił w 1955 roku podczas konferencji w Dartmouth, gdzie po raz pierwszy John McCarthy użył terminu „sztuczna inteligencja”, co oficjalnie zapoczątkowało nową dziedzinę badań. Od tego czasu sztuczna inteligencja przeszła długą drogę, od prostych programów do zaawansowanych systemów zdolnych do naśladowania ludzkiej inteligencji. 

Co ciekawe sztuczna inteligencja została przewidziana już w XVII wieku przez Kartezjusza, który uważał, że maszyny będą w stanie podejmować decyzje i postępować w inteligentny sposób.

Zastosowania sztucznej inteligencji

Możliwości sztucznej inteligencji znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach i znacząco wpływają na jakość oraz skuteczność pracy w różnych sektorach. Oto kilka przykładów:

 • Medycyna – wpływa na szybsze wykrywanie chorób i wspiera lekarzy w podejmowaniu decyzji.
 • Przemysł – poprawia jakość produkcji, zwiększa wydajność i umożliwia lepsze decyzje biznesowe.
 • Robotyka – rozwija inteligentne maszyny zdolne do samodzielnego uczenia się i podejmowania decyzji bazując na danych odbieranych przez czujniki.
 • Informatyka – ułatwia identyfikację trendów i wzorców, wspomaga szybsze tworzenie oprogramowania.
 • Rolnictwo – optymalizuje zarządzanie uprawami i monitoruje warunki atmosferyczne.
 • Wyszukiwarki internetowe – pozwala na przetwarzanie ogromnych ilości danych i personalizację wyników wyszukiwania.

Dzięki możliwościom, wykorzystanie sztucznej inteligencji przyczynia się do postępu technologicznego i ułatwia codzienne życie.

Statystyki o sztucznej inteligencji w Polsce
Statystyki o sztucznej inteligencji w Polsce (źródła: AWS, No Fluff Jobs, KPMG)

Technologie AI — jak SI wspomaga procesy?

Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje sposób, w jaki podejmujemy decyzje i optymalizujemy procesy, otwierając nowe możliwości w różnych dziedzinach. Dzięki sztucznej inteligencji każdego dnia obserwujemy postęp w wielu sektorach biznesu nauki.

Jak działa sztuczna inteligencja?

Działanie sztucznej inteligencji opiera się na zdolności do analizy ogromnych ilości danych, uczenia się na ich podstawie, a następnie podejmowania decyzji lub wykonywania zadań, które zazwyczaj wymagałyby ludzkiej inteligencji. Wykorzystując algorytmy i modele danych, AI jest w stanie symulować procesy myślowe, adaptować się i uczyć na podstawie nowych informacji oraz interakcji ze środowiskiem. Pozwala to na tworzenie systemów komputerowych, które radzą sobie ze złożonymi problemami i osiągają cele w sposób autonomiczny. W publikacji „Applications of AI in classical software engineering” Marco Barenkamp, Jonas Rebstadt i Oliver Thomas wskazują, że sztuczna inteligencja automatyzuje rutynowe zadania w zakresie tworzenia i testowania oprogramowania, analizuje duże zbiory danych i ocenia dane za pomocą sieci neuronowych, przyspieszając procesy rozwoju i zmniejszając koszty rozwoju.

Uczenie maszynowe – fundamentalny element AI

Uczenie maszynowe umożliwia maszynom wykonywanie zadań poprzez analizę danych i uczenie się z doświadczeń. Pozwala to systemom na automatyczne poprawianie swojego działania bez bezpośredniej interwencji człowieka. Machine learning jest uważany za jeden z najistotniejszych obszarów SI, który otwiera drzwi do nowych możliwości.

Sieci neuronowe

Sieci neuronowe są inspirowane działaniem ludzkiego mózgu. Składają się z warstw sztucznych neuronów, które przetwarzają i analizują dane wejściowe. Zdolność do uczenia się i adaptacji powoduje, że sieci neuronowe potrafią rozpoznawać złożone wzorce i zależności, co znajduje zastosowanie w rozpoznawaniu mowy, przetwarzaniu obrazów oraz wielu innych dziedzinach.

Systemy ekspertowe

Systemy ekspertowe wykorzystują zgromadzoną wiedzę specjalistyczną do naśladowania procesów decyzyjnych ekspertów w różnych dziedzinach. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów wnioskowania te inteligentne programy komputerowe oferują rozwiązania lub rekomendacje dla skomplikowanych problemów, bazując na obszernej bazie wiedzy.

Algorytmy genetyczne

Algorytmy genetyczne inspirowane są procesami ewolucyjnymi, takimi jak selekcja naturalna i mutacja. Te zaawansowane metody optymalizacji, zaliczane do algorytmów heurystycznych, wykorzystują populacje potencjalnych rozwiązań, które ewoluują, aby znaleźć optymalne rozwiązania dla różnorodnych problemów – w ten sposób symulują naturalne mechanizmy ewolucji.

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

Przetwarzanie języka naturalnego (ang. natural language processing) pozwala maszynom na rozumienie i generowanie ludzkiego języka, otwierając nowe możliwości dla interakcji między człowiekiem a komputerem. NLP pozwala systemom analizować tekst i mowę, oferując rozwiązania od chatbotów po zaawansowane systemy analizy semantycznej.

Duże modele językowe (LLM)

Duże modele językowe (ang. large language models) to systemy sztucznej inteligencji które uczą się z ogromnych zbiorów danych tekstowych, aby rozumieć, interpretować i generować język naturalny. Te zaawansowane modele są zdolne do wykonywania szerokiego zakresu zadań NLP, takich jak tłumaczenie języków, generowanie tekstu i odpowiadanie na pytania, czyniąc interakcje z maszynami bardziej naturalnymi i intuicyjnymi.

Generatywna sztuczna inteligencja

Generatywna sztuczna inteligencja (generative AI) wykorzystuje zaawansowane techniki uczenia maszynowego, w tym sieci neuronowe, do tworzenia nowych treści. Modele uczą się z ogromnych zbiorów danych i na podstawie polecenia w formie promptu, potrafią generować teksty, obrazy (text-to-image), głos (text-to-speech), muzykę czy filmy, które trudno odróżnić od treści stworzonych przez ludzi. Te możliwości i fakt, że nie trzeba nic programować, przekładają się na zwiększenie produktywności i innowacyjności. Obecnie to jeden z topowych tematów w internecie.

Rozpoznawanie mowy

Rozpoznawanie mowy przez sztuczną inteligencję umożliwia maszynom przekształcanie ludzkiej mowy na tekst lub polecenia w czasie rzeczywistym. Połączenie lingwistyki i informatyki sprawia, że technologia ta pozwala na płynną komunikację między człowiekiem a maszyną. Rozpoznawanie mowy ma znaczący wpływ na sposób interakcji z urządzeniami i aplikacjami, przykładami mogą być Asystent Google oraz Siri. 

Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie obiektów przez sztuczną inteligencję pozwala maszynom na „widzenie” i interpretację otaczającego świata. Technologia wykorzystuje uczenie maszynowe, w tym uczenie głębokie, dzięki czemu systemy AI mogą identyfikować i klasyfikować obiekty na statycznych lub ruchomych obrazach. Ta zdolność znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach, od bezpieczeństwa po rozrywkę, znacząco rozszerzając możliwości maszynowego postrzegania rzeczywistości.

Jak algorytmy AI wspierają zadania w biznesie, marketingu internetowym i automatyzacji? 

Algorytmy AI zmieniają podejście do codziennych zadań. Poprawa wydajności przy jednoczesnej możliwości personalizacji przekłada się na sposób, w jaki rozwijają się przedsiębiorstwa, które wdrożyły rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

AI w procesach biznesowych

Sztuczna inteligencja optymalizuje praktycznie wszystkie procesy biznesowe. Najczęściej wykorzystywanym kontekstem jest analiza dużych zbiorów danych (takich jak big data), co z kolei pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Narzędzia AI wspierające obliczenia, analizę i wizualizację danych odgrywają kluczową rolę w identyfikacji trendów rynkowych, optymalizacji procesów i zwiększaniu produktywności. Wykorzystanie modeli predykcyjnych zwiększa zdolność do przewidywania wyników planowanych zmian, pomagając przedsiębiorcom tworzyć lepsze strategie i minimalizować ryzyko – to przekłada się na łatwiejsze budowanie przewagi konkurencyjnej.

Sztuczna inteligencja w marketingu internetowym 

Marketing internetowy to obszar, który intensywnie wykorzystuje możliwości AI. Generowanie treści dostosowanych do potrzeb SEO, tworzenie unikalnych grafik czy spersonalizowanych kampanii e-mail to tylko kilka przykładów zastosowania sztucznej inteligencji. Wykorzystanie uczenia maszynowego w kampaniach reklamowych pozwala na zwiększenie skuteczności działań marketingowych poprzez optymalizację konwersji (celu kampanii). Warto podkreślić także rolę AI w przetwarzaniu i interpretacji danych – znacząco wspiera ona marketerów w podejmowaniu trafniejszych decyzji dzięki zaawansowanym analizom.

Zastosowanie AI do automatyzacji zadań

Wykorzystanie AI przyczynia się do optymalizacji czasu i kosztów poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, umożliwiając skupienie się na bardziej strategicznych obszarach pracy. Obsługa klienta to kolejna sfera, w której można zastosować pełną automatyzację. Przykładem są inteligentne chatboty, które dzięki zaimplementowanej bazie wiedzy potrafią odpowiadać na pytania użytkowników strony o dowolnej porze dnia. Automatyzacja z wykorzystaniem AI daje także możliwość pełnej personalizacji. Automatyczne powiadomienia e-mail, poza imieniem w nagłówku, mogą zawierać dedykowane wskazówki dostosowane do zakupionego w sklepie internetowym produktu. Takie rozwiązania znacząco poprawiają satysfakcję klienta, efektywność komunikacji i wskaźniki konwersji.

AI w analizie danych i generowaniu przewidywań

Sztuczna inteligencja otwiera nowe możliwości w prognozowaniu trendów rynkowych i planowaniu działań biznesowych. Przykładem może być wykorzystanie danych o zachowaniu użytkowników do rekomendacji produktów komplementarnych. Jeśli duża grupa osób kupujących rower decyduje się także na zakup kasku, bidonu i rękawiczek, to prezentowanie tych produktów jako powiązanych, zwiększa szansę na wzrost średniej wartości koszyka w e-commerce. AI można wykorzystać również do analizy sentymentu opinii i kategoryzacji problemów użytkowników, np. podczas procesu zakupowego. To może być punkt wyjścia do ulepszenia doświadczeń klientów i zwiększenia liczby powracających użytkowników.

Jakie są wyzwania i perspektywy w rozwoju AI?

Rozwój sztucznej inteligencji niesie ze sobą zarówno obiecujące perspektywy, jak i wyzwania wymagające odpowiedzialnego podejścia. Poza oczywistymi zaletami pojawiają się także zagrożenia wynikające z popularności i możliwości AI.

Uprzedzenia i etyczne wyzwania związane z AI

Sztuczna inteligencja stoi przed etycznymi wyzwaniami, które w dużej mierze wynikają z czynnika ludzkiego. Dane wykorzystywane do trenowania modeli AI mogą zawierać subiektywne opinie i oceny, co w skrajnych przypadkach może objawiać się stereotypowym podejściem do konkretnych grup społecznych. Dlatego ważne jest dbanie o projektowanie algorytmów sztucznej inteligencji wolnych od uprzedzeń, aby unikać dyskryminacji. Drugim istotnym aspektem jest transparentność w działaniu modeli AI – należy położyć nacisk na zrozumienie ich wpływu przez użytkowników. Przykładem może być wykorzystywanie danych historycznych w mediach społecznościowych, które po pewnym czasie mogą powodować tworzenie bańki informacyjnej. Trzecim, równie ważnym elementem jest odpowiedzialność za działanie systemów AI, w tym zabezpieczenia przed ich wykorzystywaniem do oszustw oraz respektowanie praw autorskich treści. Cała sfera AI wymaga ciągłej uwagi i regulacji, aby zapewnić jej sprawiedliwe i bezpieczne wykorzystanie.

Zagrożenia związane z szybkim rozwojem SI

Szybki rozwój AI niesie za sobą także zagrożenia. Do najczęściej wymienianych można zaliczyć:

 • Zwiększone zapotrzebowanie na energię,
 • Wykorzystanie AI w przestępstwach internetowych,
 • Redukcję zatrudnienia i mniejsze zapotrzebowanie na rynku pracy,
 • Manipulację informacjami i jej wpływ na demokratyczne wybory,
 • Ryzyko powstania systemów o nieprzewidywalnym działaniu,
 • Brak odpowiednich regulacji prawnych nadążających za rozwojem AI.

Te wyzwania wymagają świadomego podejścia i strategii zarządzania, aby maksymalizować korzyści i rozwiązywać problemy związane z AI.

Przyszłość AI — transformacja branżowa i społeczna 

Wiele wskazuje na to, że będziemy świadkami jeszcze lepszego dostępu do modeli AI (w tym modeli open-source), których powszechne wykorzystanie przełoży się na dalszy wzrost innowacji. To oznacza zastosowanie AI w kolejnych dziedzinach życia prywatnego i zawodowego. Według raportu Amazon Web Services „Unlocking Europe’s AI Potential” w 2023 roku w Polsce rozwiązania AI wdrożyło 22% firm, a 94% przedsiębiorstw z wdrożonymi technologiami AI deklaruje wzrost przychodów. W raporcie znajdziemy też informację, że ponad połowa Polaków uważa, że AI odegra znaczącą rolę w ich życiu w ciągu najbliższych trzech lat. 

Efektywność i wydajność sztucznej inteligencji

Moc obliczeniowa sprzętu jest jednym z decydujących elementów w erze AI. Rozwiązania takie jak nowoczesne procesory graficzne (GPU), układy scalone ASIC czy niedawno zaprezentowana przez Samsunga pamięć DDR5 DRAM o pojemności 32 GB znacząco podnoszą efektywność pracy sztucznej inteligencji. Lepsze wyniki w benchmarkach zazwyczaj wiążą się z większym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.  Firma z branży energetycznej, Schneider Electric w raporcie „The AI Disruption: Challenges and Guidance for Data Center Design” zwraca uwagę, że AI w 2023 roku odpowiadał za zużycie energii na poziomie 4,5 GW i przewiduje wzrost do poziomu między 14 GW a 18,7 GW w 2028 roku. Taki stan rzeczy podkreśla potrzebę zrównoważonego rozwoju w tym obszarze.

Jestem SEO-wcem z 10-letnim doświadczeniem, specjalizuję się w technicznych aspektach on-site. Używam AI w praktyce tworząc w Pythonie własne skrypty wykorzystujące LLM-y, semantykę oraz NLP. Sztuczna inteligencja znacząco przyspiesza moją pracę nad wymagającymi projektami w szczególności dzięki automatyzacji operacji na danych.

Dodaj komentarz